Μπόροβετς Μεταφορές

Μπόροβετς Μεταφορές Αυτοκίνητο (1-3 ατόμων) Βαν (4-5 ατόμων) Βαν (6-8 ατόμων) Λεωφορείο (9-12 ατόμων) Λεωφορείο (13-15 ατόμων) Λεωφορείο (16-17 ατόμων) Λεωφορείο (18-49 ατόμων)
Sofia airport - Borovets Μεταφορά 73 € 89 € 89 € 134 € 138 € 147 € ρωτήστε
Plovdiv airport - Borovets Μεταφορά 105 € 135 € 135 € 195 € 195 € 195 € ρωτήστε
Borovets - Plovdiv airport Μεταφορά 75 € 93 € 93 € 129 € 129 € 129 € ρωτήστε
Borovets - Bansko Μεταφορά 259 € 322 € 322 € 488 € 488 € 638 € ρωτήστε
Thessaloniki Airport - Borovets Μεταφορά ρωτήστε ρωτήστε ρωτήστε ρωτήστε ρωτήστε ρωτήστε ρωτήστε

Σημειώσεις Μεταφοράς: